Geri Tüm Duyurular

Fotoğraf Yarışması "Muğla'da Yaşam"MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

"MUĞLA'DA YAŞAM" ULUSAL FOTOĞRAFYARIŞMASI

 

1)    KONU: Muğla’da Yaşam

 

2)    DÜZENLEYEN KURUM: Muğla Büyükşehir Belediyesi.

 

3)    AMAÇ:

Muğla ili günümüze kadar hep deniz kıyısında yer alan bölgeleri ile tanınmış olsa da, kırsal bölgelerinde de görülmeye değer güzellikleri olan, tarımsal ve kültürel yaşantıları ile de fotoğraflanabilecek yerleri olan bir ildir. 2019 yılı içinde düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızın amacı bacalarından sokaklarına, kapılarından pencerelerine, evlerinden çocuklarına, tarımından hayvancılığına kadar Muğla’yı anlatan tüm öğelerdir.

 

4)    YARIŞMANIN KATEGORİ-BÖLÜMLERİ

a)    Muğla’da Yaşam fotoğraf yarışması Sayısal (Digital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

5)    KATILIM KOŞULLARI:

a)    Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b)    Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.

c)    Katılımcılar, Muğla ili sınırları içinde çekilmiş, birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

d)    Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, sergileme (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır

e)    Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.

f)     Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Muğla ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

g)    Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

h)    Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

i)      Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

j)      Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.

k)     Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

l)      TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

m)   Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

n)    Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

o)    Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek ve onay alınmak koşuluyla değişiklikler yapabilir.

p)    Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

q)    Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.

r)     Yarışma sonuçları Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.mugla.bel.tr/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

6)    TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

a)    Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Muğla Büyükşehir Belediyesi yayınlarında katılımcının isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Muğla Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)    Muğla Büyükşehir Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

c)    Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, Muğla ili sınırları içinde çekildiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Muğla Büyükşehir Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

d)    Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

e)    Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

f)     Yarışmada ödül ve sergileme alan, Muğla Büyükşehir Belediyesi www.mugla.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  ve http://www.tfsf.org.tr  web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan eserler TFSF web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2019’de yer alacaktır.

g)    Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7)    ALBÜM:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 70 adet fotoğrafın da yer alacağı “Muğla'da Yaşam” Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılacaktır. Albümden ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.

 

8)    FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

a)    Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b)    Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin www.mugla.bel.tr  adresinden yarışmaya katılım linki verilecektir.

c)    www.tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

d)    Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

e)    Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

f)     Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g)    Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

h)    Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

i)      Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

9)    İsimlendirme:

a)    Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

b)    Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde kısaltılarak yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için bu kısaltma “omery” , “omey” veya “oeyil” gibi olabilir.

c)    Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).

d)    Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.

e)    Fotoğrafın adı toplam 31 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2016’da Muğla’da çektiği “Kırsalda yaşam” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_kirsalda_yasam” gibi olur.

10) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

11) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

12) YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                        : 13 Eylül 2019

Seçici Kurul Toplantısı                 : 17 Eylül 2019

Sonuç Bildirim Tarihi                    : 19 Eylül 2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi          : 1 Ekim 2019

 

13) SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

Ahsen GÜNAY              Muğla Büyükşehir Belediyesi

Çerkes KARADAĞ        Fotoğraf Sanatçısı

İsa ÇELİK                      Fotoğraf Sanatçısı,

İzzet KERİBAR              Fotoğraf Sanatçısı,

Nevzat ÇAKIR               Fotoğraf Sanatçısı,

      Sadık İNCESU              Fotoğraf Sanatçısı

      Sami TÜRKAY               Fotoğraf Sanatçısı, FSK YK Başkanı

 

 

Seçici kurul, en az üç üye toplanır.

 

14) TFSF Temsilcisi: Ünal Özfuçucu

 

 

15) ÖDÜLLER-SERGİLEME:

Birincilik                                                               8.000.- TL + TFSF Altın Madalya

İkincilik                                                                 6.000.- TL + TFSF Gümüş Madalya

Üçüncülük                                                            4.000.- TL+TFSF Bronz Madalya

      Mansiyon                                                             1.000.- TL

Sergileme (en fazla 70 eser)                              200.- TL

 

16) YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:

Ahsen GÜNAY

Telefon: 0537 983 61 03

E-posta: belediyebasin@mugla.bel.tr

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Müştakbey Mahallesi, Belediye Sokak, No: 9 Menteşe - Muğla