Geri Tüm Duyurular

Fethiye İlçesi. Koru Mahallesi, tapunun 111 ada 1 ve 2 parsel umarasına kayıtlı parsellerde hazırlanan ··Eko-Turizm Alanı" amaçlı l /25000 ölçekli azım İmar Planı Revizyonu Değişikliği


Askı ilan tutanagı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..