Geri Tüm Duyurular

Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, tapunun 111 ada 1, 2 ve 5 Parseller ile 113 ada, 1 parsellerde hazırlanan Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı) ve Taşıt Yolu Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı.


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..