Geri Tüm Duyurular

Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 30 Pafta 5085 Parsele İlişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesinin Kararı Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...