Geri Tüm Duyurular

Fethiye İlçesi Bozyer Mahallesinde Yer Alan 218 Ada, 1 ve 3219 Numaralı Parseller Eğitim Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...