Geri Tüm Duyurular

Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada 225 parsel, 1103 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..