Geri Tüm Duyurular

DatçaBozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan ilimiz, Datça İlçesi, iskele mahallesi, 165ada 42parsele yönelik 1/100000ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,1/5000Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı İlanı İçin Tıklayınız...