Geri Tüm Duyurular

Datça Mahallesi, 213 ada 1numaralı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli İlave Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..