Geri Tüm Duyurular

Datça-Bozburun Özel Koruma Bölgesinde Kalan, İskele Mahallesi 165. Ada 42 Parsele Yönelik 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...