Geri Tüm Duyurular

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Esasları Yönetmeliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yönetmelik ektedir.