Geri Tüm Duyurular

Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Bilgilendirme

İlimiz Bodrum ilçesi genelinde evsel nitelikli katı atıklar (çöpler) vahşi olarak depolanmaktadır ve ilçe genelinde düzenli depolama tesisi mevcut değildir. Bu nedenle vahşi çöp depolama sahaları gerek insan, gerek çevre sağlığına zarar verecek yangın, toz, koku, bulaşıcı hastalık, haşere, sinek ve kirlilik oluşumu gibi risklere sebep olmaktadır.


Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi çalışmalarıyla ilgili olarak; 20/01/2012 tarih V.737 karar numarası ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı, 08/09/2015 tarih ve E.11281 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Uygulama Projelerinin onayı,10/09/2015 tarih ve 6 sayı ile Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin imar durum onay belgesi ve imar durum onay belgesi onay aşamasında ilgili kurumlardan uygun görüşler, proje alanı için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden 30/11/2015 tarihli olur ile Kesin İzin Oluru alınmış; 330 gün süreli yapım işi ihalesi 16/02/2016 tarihinde, yüklenici firma ile sözleşme 06/04/2016 tarihinde, yüklenici firmaya yer teslimi 18/04/2016 tarihinde Büyükşehir Belediyemizce yapılmıştır.


2017 Mart ayı sonunda inşaatının tamamlanıp işletmeye alınması planlanan Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Büyükşehir Belediyemize tahsis edilen proje alanında bulunan ağaçların Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temizlenmeyip, tarafımıza teslim edilmemesi nedeniyle yapım işlerine başlanamamaktadır.


Proje kapsamında ilk etapta depolama (lot) alanları, sızıntı suyu arıtma tesisi, tesis ulaşım yolları, kantar ve idari binalar yapılacaktır. Projenin 2. etabında ise entegre katı atık bertarafı anlayışıyla ekonomik açıdan değeri olan ve geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı ön işlem tesisi, katı atık içerisindeki metan gazından elektrik enerji elde edilmesi için biyogaz tesisi ve yine evsel katı atık içerisindeki biyobozunur kısımdan gübre olarak faydalanılabilmesi için kompost tesisinin yapılacaktır.


Proje kapsamında ayrıca Bodrum ilçe genelinde 2 ayrı yere aktarma istasyonu yapılarak, ilçe genelinde oluşan katı atıkların toplanarak tesise taşınması sağlanacaktır. Bodrum katı atık düzenli depolama tesisinin hayata geçirilmesi ile de ilçe genelinde mevcut olan ve çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.