Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Yokuşbaşı Mahallesi 559 Ada, 1 Parsel, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.