Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Yalıkavak-Sandıma Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..