Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 Parselleri kapsayan 1/5.000 ölçekli azım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..