Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 Parselleri kapsayan 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..