Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 353 ada, 15,60,61,62,64,116,134,135,137 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Değişikliği


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..