Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 353 ada, 15,60,61,62,64,116,134,135,137 numaralı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..