Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, 160 ada 43 parselin 27.026,09 m2 kısmında Enerji Üretim Alanı (GES) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..