Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 64 Nolu 3194/18. Madde İmar Uygulaması Askı İşlemi


Askı İlan Tutağı için tıklayınız...

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu için tıklayınız...

Tescile Esas Dağıtım Cetveli için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...