Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 182 Ada 24 Parsel 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...