Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Konacık Mah. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.