Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Karakaya Mahallesi 244 Ada 8 Parselde Kayıtlı Taşınmaza İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...