Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Karakaya Mahallesi 137 Ada 2 ve 3 Parseller Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Parselizasyon bilgisi için tıklayınız....