Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Karakaya Mah. 290 Ada, 28 Parsel 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.