Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Karakaya Mah. 253 Ada, 1 ve 2 Parsel 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

Plan örneği için tıklayınız.