Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi Yalı Mevkii 573 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın Deniz Tarafına İlişkin"İskele" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...