Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi Yalı Mevkii, 254 Ada, 5 Numaralı Parsel, 353 Ada 1 Parseller "İskele Ve Kıyı Düzenlemesi" Amaçlı 1/50000 Ölçekli Nazım İmar Planı Askı İlanı Tutanağı

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.