Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi 115 Numaralı Parselde Kayıtlı Taşınmazın Deniz Tarafında İskele Düzenlemesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...