Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Göl Mahallesi 220 Ada, 8 ve 218 Ada, 6 Parseller 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

5000 plan için tıklayınız...