Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi 828 Ada 5 ve 819 Ada 6 Numaralı Parsellerde Kayıtlı Taşınmazlara Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..