Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi, 781 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı şınmazın kullanım kararlarının yeniden düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilna tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..