Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi 781 Ada 4 Numaralı Parselde Kayıtılı Taşınmazın Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı


Askı ilanı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...