Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi 626 ada 8,9,40 ve 42 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..