Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi 626 ada 8, 9, 40 ve 42 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli azım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..