Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi, 609 ada, 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanım kararlarının yeniden düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..