Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Geriş Mahallesi, 275 Ada 1Numaralı Parselde Kayıtlı Taşınmazın Deniz Tarafında İskele Düzenlemesine Yönelik 1/5000 Ölçekli NİP


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...