Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçesi Dereköy Mahallesi 209 Ada 2 Parsel 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...