Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçei Gökçebel Mahallesi 781 Ada 4 Numaralı Parselde Kayıtlı Taşınmazın Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..