Geri Tüm Duyurular

Bodrum İlçei Gökçebel Mahallesi 609 Ada 3 Numaralı Parselde Kayıtlı Taşınmazın Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...