Geri Tüm Duyurular

83 nolu Bodrum İlçesi. Kumbahçe Mahallesi 633 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. 22. 23, 24. 25. 16, 27, 28 parsel sayılı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar uygulaması


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..