Geri Tüm Duyurular

82 nolu Bodrum İlçesi. Kumbahçe Mahallesi 633 ada 17, 18, 19. 20, 21 parsel sayılı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunumun 18. Maddesine göre imar uygulaması


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..