Geri Tüm Duyurular

81 nolu Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi 640 ada 2, 3, 4, 5 parsel sayılı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imaruygulaması


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..