Geri Tüm Duyurular

79 nolu Bodrum İlçesi. Torba Mahallesi 158 ada 1,2,3,4 ve 159 ada 2, 3 parsel sayılı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar uygulaması


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..