Geri Tüm Duyurular

78 nolu Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi 129 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu·nun 18. Maddesine göre imar uygulaması


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..