Geri Tüm Duyurular

696 Sayılı KHK. Gereği İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları


696 Sayılı KHK. gereği Büyükşehir Belediyemizde hizmet alımı (taşeron) olarak görev yapan personelin işçi statüsüne geçiş başvuruları Tespit Komisyonunca değerlendirilerek sonuçları açıklanmıştır.

Söz konusu personelin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Valilik Makamından istenmiş, ancak henüz neticelendirilememiştir. Güvenlik Soruşturması olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, 696 sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların başvuruları da geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, geçiş süreci tamamlansa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

Sonuçlara itiraz 23.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Muğla Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı dilekçe ile yapılacaktır.

Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sonuçları için tıklayınız...