Geri Tüm Duyurular

31.10.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi tapunun 40 ada, 141 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti Ula Belediye Başkanlığı olan taşınmazda Sosyal Tesis Alanı amaçlı hazırlanan ve Ula Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararıyla uygun değerlendirilen UİP-48778288 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Menteşe İlçesi, Düğerek II. Kısım Uygulama İmar Planının kapsadığı alana yönelik, Muğla Nazım İmar Planı, N20-C-04-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

c) İlimiz, Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 135 ada, 190 parsele (eski 117 ve 118 parseller) ilişkin “Cephe Düzenlemesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.