Geri Tüm Duyurular

31.08.2022 ve 08.09.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köşkderesi Mevkii, 479 parsel numarasında kayıtlı 13.861,72 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) İlimiz, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çukuryer Mevkii,  tapuda 129 ada 9 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 4.966,62 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

c)  Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2021 tarih ve 141 sayılı kararı ile onaylı İlimiz, Milas İlçesi,  Köşk Mahallesi 783, 784 ve 797 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 1 adet itirazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün söz konusu imar planı taleplerinin öncelikli olarak hangisinin ele alınacağı konusunda idarenin yetkili olduğu görüşü ve Danıştay Birinci Daire 2020/1323 Esas No ve 2021/111 numaralı Kararı doğrultusunda 5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç)  Bodrum Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarihli ve 2022­-113 sayılı kararı uyarınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklifi dosyalarında planlama alanına ait ağaç rölevesi ve plan kote bulunmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinde düzenleme yapılması talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü ve 27’nci maddesi uyarınca görüşülmesi.

d) Milas Belediye Başkanlığının 05.07.2022 tarihli ve 205 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Ağaçlıhüyük, Akçakaya, Akçalı, Akkovanlık, Alaçam, Alatepe, Aslanyaka, Bahçeburun, Bayır, Çakıralan, Çallı, Çamköy, Çamlıbelen, Çamlıca, Çamovalı, Çandır, Çınarlı, Çiftlik, Çomakdağ­Kızılağaç, Çukur, Damlıboğaz, Demirciler, Dere, Eğridere, İkizköy, Epçe, Fesleğen, Gökçeler, Göldere, Gölyaka, Günlük, Gürceğiz, Hasanlar, Hisarcık, Hüsamlar, İçme, Kalem, Kalınağıl, Kandak, Kapıkırı, Karaağaç, Karacahisar, Karahayıt, Karakuyu, Karapınar, Kargıcak, Kayabaşı, Kayabükü, Kayadere, Ketendere, Kılavuz, Kızılcakuyu, Kızılcayıkık, Konak, Korucuk, Kultak, Kurudere, Kuzyaka, Narhisar, Olukbaşı, Ovakışlacık, Pınararası, Sarıkaya, Sek, Söğütçük, Şenköy, Tuzabat, Yaka, Yoğunoluk ve Yusufça Mahallelerinin yazı eki krokide gösterilen şekliyle toplam 70 Mahallenin Kırsal Mahalle statüsüne, Akyol, Avşar, Bağdamları, Baharlı, Bahçe, Bozalan, Çamlıyurt, Danişment, Derince, Dibekdere, Dörttepe, Ekinanbarı, Ekindere, İkiztaş, Etrenli, Gökbel, Gürçamlar, Hacıahmetler, Kafaca, Karşıyaka, Kazıklıbucak, Kazıklı, Kızılağaç, Köşk, Küçükdibekdere, Meşelik, Ortaköy­Türbe, Pınarcık, Pinar, Sakarkaya, Savran, Ulaş ve Yaşyer Mahalleleri olmak üzere toplam 33 Mahallenin de Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 

Ek-2 için tıklayınız.

e) İlimiz, Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, 111 ada, 1, 12 ve 14 parseller üzerinde talep edilen “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


f) UİP-48769706 Plan İşlem Numaralı Bodrum İlçesi Ortakent – Yahşi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.g) UİP-48479787 Plan İşlem Numaralı Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi 211 ada 43 parsele ilişkin “Özel Sağlık Tesisi Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. h) İlimiz Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, Tabantarla Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 160 ada 43 nolu kadastro parselin 27.026,10 m2’ lik kısmında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” ile “Yol” amaçlı hazırlanılarak teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


15. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 


a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Havdan Mevkii 1829 ve 1830 numaralı parseller ile Bakanlık Oluru ile izinli ormanlık alanda hazırlanan Teklif­48218107 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Havdan Mevkii 1829 ve 1830 numaralı parseller ile Bakanlık Oluru ile izinli ormanlık alanda hazırlanan Teklif­48643751 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

16. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2022 tarih ve 129 ve 130 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

c) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2022 tarih ve 128 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


ç) Dalaman Belediyesi’nin 01.09.2022 tarihli 94 sayılı meclis kararı ile 1 adet 01.09.2022 tarihli komisyon raporunun 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.09.2022 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.