Geri Tüm Duyurular

30.07.2021, 10.08.2021 ve 12.08.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ait toplam 20 adet itiraz başvurusunun 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.


b) Yatağan Belediye Başkanlığının 04.06.2021 tarihli ve 2021/81 sayılı Meclis Kararı ile Yatağan İlçesi Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek, bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Dalaman Belediye Başkanlığının 01.06.2021 tarihli ve 44 sayılı Meclis Kararları doğrultusunda belirlenen İlimiz, Dalaman İlçesi, Bozbel, Çöğmen, Darıyeri, Elcik, Kavacık, Kayadibi, Kızılkaya, Narlı, Sabunlu ve Taşbaşı Mahalleleri olmak üzere toplam 10  Mahallenin Kırsal Mahalle olarak, yazı eki krokilerde belirtilen, İlimiz, Dalaman İlçesi, Gürleyik Mahallesinin onaylı imar planı dışında kalan alan ve Karacaağaç Mahallesinin,  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca devam etmekte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım çalışmalarının olduğu alanın dışında kalan kısımlar olmak üzere, toplam 2 Mahallenin ise, Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Ek-2 için tıklayınız.


ç) Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar mevkiinde, 3072 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda “Trafo Alanı” ve “Park Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan Milas Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarihli ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


d) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 02.07.2021 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı ile, İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


e) İlimiz, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çukuryer Mevkii,  tapuda 129 ada 9 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 4.966,62 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


19. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Fethiye Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 128 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık Caddesi, Babadağ Caddesi, Stat Caddesi ve 194. Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) Fethiye Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 127 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, İnönü Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sümbül Sokak, Lale Sokak, Begonvil Sokak, Süleymanağa Sokak, Karanfil Sokak ve Ihlamur Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Fethiye Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarihli ve 16 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Taşyaka Mahallesi, 177. Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi. 


24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.07.2021 tarih ve 42 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesinin onaylanması hususunun görüşülmesi.c) Ula Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.08.2021 tarih ve 53 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.ç) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Fethiye Belediye Meclisinin almış olduğu 02.08.2021 tarih ve 78 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.