Geri Tüm Duyurular

30.07.2018 ve 09.08.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)12.04.2018 tarih ve 110 sayılı, 10.05.2018 tarih ve 140 sayılı MBB Meclis Kararlarıyla onaylanan Bodrum Belediye Başkanlığınca hazırlanarak sunulan İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 57, 58 ve 59 parseller üzerindeki Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 18.06.2018 tarih ve 27700/94183 sayıyla kayıtlı TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi'nin itiraz yazısının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Pazar Alanı”, “Resmi Kurum Alanı”, “Cami”, “Konut Altı Ticaret Alanı”, “Yol” ve “Otopark” alanı kullanımında kalan 15, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 1895, 1896, 1897, 2078, 2079, 2080, 2081, 2324, 2863, 2899 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)12.04.2018 tarih ve 90 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesinde bulunan 300 ada, 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı toplam 3000 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili Şehir Plancılar Odası Muğla Şubesi’nin 06.06.2018 tarih ve 26609/88070 evrak kayıt sayılı itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesinde hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)İlimiz, Milas İlçesi, Kırcağız Mahallesi, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2952 ve 2953 parseller, 3 adet park alanı ve çevresini kapsayan alanda “Spor Alanı”amaçlı 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f)İlimiz, Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi 66 ada 60 parselde kayıtlı taşınmaza teklif edilen ve Menteşe Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunmayan UİP-12218,5 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g)İlimiz, Yatağan İlçesi, Bozarmut Mahallesi, Gücük Mevkii, 670 ve 1268 parsellerde hazırlanan “Yol Değişikliği” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

h)İlimiz, Yatağan İlçesi, Konak Mahallesinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Başkanlığı'nın 07.06.2018 tarih ve 85 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  Tıklayınız.

ı)İlimiz, Ula İlçesi, Kent Merkezine ait 04.07.2018 tarih ve 27 sayılı Ula Belediye Meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Muğla 2. İdare Mahkemesi 29/01/2016 tarih ve 2016/316 nolu kararı gereğince 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

i)İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan, 443,800 ve 819 nolu 27.561,40 m2 yüzölçümlü parsellerde talep edilen “EkoTurizm Alanı” ve “Akaryakıt+LPG İstasyonu ile Yeme İçme ve Günübirlik Alışverişe Yönelik Tesisler” amaçlı 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

j)İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan, 443,800 ve 819 nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen “EkoTurizm Alanı” ve “Akaryakıt+LPG İstasyonu ile Yeme İçme ve Günübirlik Alışverişe Yönelik Tesisler” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

26. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan “Temiz Petek Projesi" kapsamında, 15 Ekim 2018 - 15 Aralık 2018 tarihleri arasında tedarik edilen soğuk hava konteynırında - 30 derecede 1 saatlik uygulama ile kabartılmış peteklerin şoklaması yapılacak olup, kabartılmış peteklerin şoklama hizmet bedelinin petek başına 0,20 TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.

b)5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.

c)Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 03.08.2018 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.  Tıklayınız.

27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahallesi, 487 ada 1 parsel, 392 ada 6 parsel ve 394 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda “Eğitim Alanı” ve “Spor Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Yatağan İlçesi, Yeni Mahallesi, 487 ada 1 parsel, 392 ada 6 parsel ve 394 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda “Lise Alanı” ve “Açık Spor Tesisi Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi Golden Beach Hotel Bölgesinde ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda bulunan yol güzergahları üzerinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun görülen projelere göre tüm maliyetleri Ömerçelik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından karşılanarak şartsız bağış olarak Belediyemize devredilecek olan;  nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, uygun görülen bölgede yaz aylarında turizm sebebiyle artan araç ve yaya trafiğini düzenlemek ve yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına kamu yararı gözetilerek yapımı tamamlanan 1 adet üst geçide, yazı eki dosyada kısa biyografisi yer alan şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı “Rasih ÇELİK” in adının verilmesi hususunun 5393 sayılı Kanunun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi kapsamında görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 1555 sayılı ön izin olurları ile Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesi, Yapraktepe Serisi, 356/328 nolu bölümlere ait toplam 60.000 m2 ön tahsisi T.C. Sağlık Bakanlığı adına yapılan alana ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

d)Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 1555 sayılı ön izin olurları ile Seydikemer İlçesi,  Gerişburnu Mahallesinde toplam 60.000 m2 ön tahsisi T.C. Sağlık Bakanlığı adına yapılan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

e)Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 1555 sayılı ön izin olurları ile Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesinde toplam 60.000 m2 ön tahsisi T.C. Sağlık Bakanlığı adına yapılan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.