Geri Tüm Duyurular

29.09.2021, 08.10.2021 ve 14.10.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi, Bağarası Mevkii, 247 ada 48 parsele ilişkin 48667315 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 17.05.2021 tarihli ve 52 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen İlimiz, Menteşe İlçesi, Akyer, Algı, Avcılar, Bağyaka, Bozyer, Çakmak, Çamoluk, Çaybükü, Çırpı, Çiftlik, Dağdibi, Dağpınar, Denizova, Dokuzçam, Esençay, Fadıl, Gazeller, Göktepe, Günlüce, Karacaören, Kozağaç, Kuzluk, Meke, Muratlar, Özlüce, Sungur, Şenyayla, Taşlı, Yemişendere, Yenibağyaka, Yeniköy(Yerkesik), Yörükoğlu, Zeytin Mahalleleri olmak üzere, toplam 33 Mahallenin Kırsal Mahalle olarak, yazı eki krokilerde ve koordinat çizelgelerinde belirtilen, İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesinin Yumaklı Yerleşim Alanı, Derinkuyu Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan, İkizce Mahallesinin onaylı imar planı dışında kalan alan, Kıran Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan, Kuyucak Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan ve Sarnıç Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alanlar olmak üzere, toplam 6 Mahallenin ise Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 

c) Datça Belediye Başkanlığı’nın 01.06.2021 tarihli ve 68 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda, 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği gereğince İlimiz, Datça İlçesinde Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilecek bir mahalle olmadığı anlaşıldığından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Menteşe İlçesi, Yaraş Mahallesi, 216 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”  ve “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Menteşe Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


d) İlimiz, Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 956, 962, 965, 1039 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


e) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Gülağzı Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


26. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.09.2021 tarih ve 248 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


b) Datça Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.10.2021 tarih ve 95 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


c) Ula Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.10.2021 tarih ve 66 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.